ΦΙΛ

ΦΙΛ

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής ΔΗΜΑΡ (4/12/12)ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (4/12/2012)
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ»
Το σχέδιο πολιτικής δράσης του κόμματος εξειδικεύει και επικαιροποιεί τον προγραμματισμό δράσης που αποφάσισε η Κ.Ε στις 7-10-2012 λαμβάνοντας υπόψη και τις εξελίξεις των δύο μηνών.
1.Πολιτικοί στόχοι και προτεραιότητες 
α)  Οι στόχοι του κόμματος σε σύνδεση με το κυβερνητικό έργο και αυτοτελώς.
Στην εισήγηση που εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Κ.Ε (7-10-12) αναφέρονταν τα εξής: «Στοχεύουμε στην επιτυχία του κυβερνητικού έργου. Παρακολουθούμε και συμμετέχουμε στο κυβερνητικό έργο. Συμβάλουμε με την αυτόνομη πολιτική παρουσία του κόμματος και την ανάδειξη των θέσεων μας για την Ελλάδα και την Ευρώπη που θέλουμε. Διατυπώνουμε τις διαφορές μας σε πολιτικές που ασκούνται ή πρακτικές που εφαρμόζονται, έτσι ώστε η στήριξη στην κυβέρνηση να συνιστά ταυτόχρονα και έλεγχο της εξουσίας. Λειτουργούμε ως επισπεύδουσα δύναμη για την προώθηση μεταρρυθμίσεων εξυγιαντικού χαρακτήρα και τη συντεταγμένη κοινωνική προσαρμογή. Συνδυάζουμε το ρόλο του κυβερνητικού εταίρου με αυτόν του συμμετέχοντα σε μαζικές κοινωνικές διεργασίες».

β)   Η ανάγκη για ένα άμεσο πρόγραμμα
Οι πρόσφατες αποφάσεις του  eurogroup αποτελούν αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της χώρας στο ευρώ και επιβεβαιώνουν την επιλογή που κάναμε για δημιουργία κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης. Προϋπόθεση όμως για το σωστό προσανατολισμό του κυβερνητικού έργου είναι να συνειδητοποιηθεί ότι το 2013 – ιδιαίτερα  το 1ο εξάμηνο -  είναι κρίσιμο. Η νέα κατάσταση δεν απαλλάσσει τους πολίτες από τις μεγάλες δυσκολίες που θα νοιώσουν τις συνέπειες από επιβαρύνσεις και περικοπές, ενώ η θετική επίπτωση των μέτρων θα έπεται χρονικά αυτών των συνεπειών.
Αυτή η κατάσταση  κάνει απαραίτητο το κυβερνητικό έργο να μη χαθεί σε προσεγγίσεις μακροπρόθεσμου ορίζοντα αλλά να επικεντρώσει σε άμεσες ενέργειες ενταγμένες βεβαίως σε ένα συνεκτικό σχέδιο με προοπτική. Κύριοι άξονες  είναι:
Συνέχιση της προσπάθειας για αποτελεσματικές ρυθμίσεις σε σχέση με την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής κρίσης.
Υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων στο κράτος και την οικονομία.
Ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλέγματος πολιτικών και δράσεων που θα αποτρέψει την κοινωνική αποσταθεροποίηση εντός του 2013 και θα δημιουργήσει προϋποθέσεις ανάκαμψης εντός του 2014.

2.Κύριοι τομείς της  πολιτικής μας παρέμβασης 
α) Δίκτυο κοινωνικής υποστήριξης και ελάφρυνση των βαρών των οικογενειών.
Παρεμβάσεις υποστηρικτικές (θέρμανση, ηλεκτρισμός, σίτιση, στέγαση, ένδυση,  ενοίκιο )  προς πολίτες που ζουν σε μεγάλη φτώχεια
Παρεμβάσεις υποστηρικτικές για την κατάρτιση, μαθητείας και απασχόλησης ανέργων.
Αλλαγές στο σύστημα υγείας.( ΕΟΠΥΥ, Φάρμακα, συνταγογράφηση, γενόσημα). Ειδικά αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης αλλά και της προώθησης διαδικασιών εξυγίανσης.
Κοινωνική πρόνοια σε δύσκολους καιρούς με προτεραιότητα: Κοινωνικές δομές για ΑΜΕΑ που κλείνουν, για ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία, δίκτυο βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, βοήθεια στο σπίτι σε ανήμπορους ή ηλικιωμένους.
Στόχος μας είναι η προσαρμογή των δομών που παρέχουν υπηρεσίες προς πολίτες και η αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών, έτσι ώστε η μείωση δαπανών να σημαίνει αντιμετώπιση παθογενειών και διατήρηση του καλύτερου δυνατού επιπέδου  υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη νομοθετικές πρωτοβουλίες ελάφρυνσης των βαρών όπως:
Διακανονισμοί φορολογικών υποχρεώσεων.
Διευκολύνσεις στα δάνεια και διατήρηση της ρύθμισης για τους πλειστηριασμούς.
Αντιμετώπιση της ακρίβειας.
β) Προώθηση της δημοσιονομικής εξυγίανσης πέραν των περικοπών.
Προώθηση του προϋπολογισμού απόδοσης στη διαχείριση των οικονομικών / Πρωτοβουλίες μας για εξάλειψη της σπατάλης και της διαφθοράς.
Συνέχιση των παρεμβάσεων σε θέματα καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Παρακολούθηση της διαδικασίας και διατύπωση προτάσεων για μεγαλύτερη απόδοση και στοχευμένες παρεμβάσεις. Ολοκλήρωση της φορολογικής μεταρρύθμισης και της ανασυγκρότησης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.
Νέα φορολογική νομοθεσία.
γ) Προώθηση της ανάπτυξης νέου τύπου.
Άμεσες αναπτυξιακές παρεμβάσεις με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και προώθηση της στροφής προς ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο με ενέργειες διαρθρωμένες σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο επίπεδο.
Ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών: Τοποθέτηση για την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου  και για την της ρευστότητας στην αγορά.
Αποκρατικοποιήσεις: Εξειδικευμένες προσεγγίσεις ανά τομέα που να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και την αναπτυξιακή προοπτική.
Προτάσεις για ένα νέο ρόλο της νεολαίας στην οικονομική και κοινωνική ζωή.
δ) Διοικητική και Δικαστική μεταρρύθμιση.
Προώθηση της διοικητικής αναδιάρθρωσης και  των αλλαγών στην κατανομή του προσωπικού.
Προώθηση της δικαστικής μεταρρύθμισης.
Διαμόρφωση προτάσεων για την ενεργοποίηση της δημόσιας διοίκησης με έκτακτα μέτρα σε συνδυασμό και την προώθηση της  διοικητικής μεταρρύθμισης , χωρίς όμως να περιμένουμε την ολοκλήρωση της.
ε) Εξυγίανση πολιτικού συστήματος και δημιουργία πλαισίου γόνιμης αντιπαράθεσης.
Προβολή της θέσης για καθιέρωση της απλής αναλογικής και αλλαγή του νόμου   περί ευθύνης υπουργών.
Σταθερή υποστήριξη της  προώθησης της εξυγίανσης του πολιτικού συστήματος.
Ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της δράσης της  Χρυσής Αυγής.

3.Πολιτική δραστηριότητα σε σχέση με το κυβερνητικό και νομοθετικό έργο 
Είναι προτεραιότητα η διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων για τα προαναφερόμενα ζητήματα, η αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής πολιτικής και δημοσίων παρεμβάσεων μας.  Συγκεκριμένα
α) Παρέμβαση σε σχέση με το κυβερνητικό έργο
Διασφάλιση της ροής πληροφόρησης για το κυβερνητικό έργο στη φάση της εξέλιξης του και η έγκαιρη προετοιμασία των παρεμβάσεων μας.
Αξιοποίηση όλων των δυνάμεων που έχουμε εντός της κυβέρνησης για την προώθηση ζητημάτων της διοικητικής και δικαστικής μεταρρύθμισης, της εκπαίδευσης, της υγείας,  της  ανάπτυξης της έρευνας και της τεχνολογίας, της αναβάθμισης των επιθεωρήσεων εργασίας, της  ολοκληρωμένης διαχείρισης των απορριμμάτων, της αναβάθμισης των επιθεωρήσεων περιβάλλοντος, της αποτελεσματικής διαχείριση των κοινοτικών πόρων στον αγροτικό τομέα και της ανάπτυξης της  νησιωτικής πολιτικής.
Εκδίπλωση παρεμβάσεων σε θέματα εκτελεστικού έργου
β) Ειδικά για το νομοθετικό έργο
Προετοιμασία και κατάθεση προτάσεων για το νομοθετικό έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη: κατάργηση και συγχώνευση οργανισμών δημοσίου, κανόνες διακίνησης  προϊόντων και παροχής υπηρεσιών, αναθεώρηση ΕΣΠΑ, έρευνα τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία, ανοικτή διακυβέρνηση, δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες, διακανονισμός δανείων, διακανονισμός φορολογικών δόσεων κ.α
Ανάληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών: Εκτός από τη συμμετοχή μας στο νομοθετικό έργο που ετοιμάζεται από τους Υπουργούς πρέπει να εξετάσουμε θέματα στα οποία θα αναλάβουμε πρωτοβουλίες ως κόμμα καταθέτοντας προτάσεις   νομοθετικής ρύθμισης.
Παρέμβαση σε όλα τα μέτρα που θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα με συγκεκριμένες προτάσεις. Προτεραιότητα έχουν: Φορολογικό σύστημα, Παιδεία και Εργασιακά Θέματα (συμμετοχή στη διαδικασία ορισμού του κατώτατου μισθού και εκπνοή των συλλογικών συμβάσεων κ.λ.π )
Τοποθέτηση σε ζητήματα που σχετίζονται με την προώθηση μεταρρυθμίσεων. Κύρια θέματα είναι η κινητικότητα των εργαζομένων στο δημόσιο, η διαχείριση προβλημάτων σε χώρους που υπάρχουν ειδικά μισθολόγια και το άνοιγμα των επαγγελμάτων.

4.Μέτρα για την οργάνωση της δουλειάς του κόμματος
Για την επιτυχία της όποιας πολιτικής πρωτοβουλίας και την επίτευξη των στόχων του κόμματος, το επόμενο διάστημα χρειάζεται να προχωρήσουν με συγκροτημένο τρόπο αναγκαίες «μεταρρυθμίσεις» στον τρόπο σκέψης, λειτουργίας και δράσης του κόμματος.
Τα όργανα και οι  κομματικές οργανώσεις δεν πρέπει να περιορίζονται σε έναν σχολιασμό της γενικής πολιτικής κατάστασης και των κεντρικών τοποθετήσεων του κόμματος.  Είναι απαραίτητη η αναβάθμιση των διαδικασιών παραγωγής πολιτικής και της δημόσιας  παρέμβασης σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.
α) Πολιτικό άνοιγμα
Σχεδιασμός και υλοποίηση με ευθύνη των οργάνων, των τομέων και των οργανώσεων, ενός  προγράμματος  δημόσιων παρεμβάσεων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα δράσης μπορεί να περιλαμβάνει δράσεις πολλών μορφών (συναντήσεις με φορείς, εκδηλώσεις, παρουσία στα ΜΜΕ, δελτία τύπου, αρθρογραφία, σύνδεση με πρωτοβουλίες πολιτών κ.α)
Αναβάθμιση της πολιτικής μας παρουσίας σε κεντρικό επίπεδο με παρουσίαση των θέσεων μας μέσα από συνεντεύξεις, καθημερινή παρουσία με δελτία τύπου,  οργανωμένη ροή πληροφόρησης προς τα ΜΜΕ και καλύτερη οργάνωση της παρουσίας των στελεχών μας στα ΜΜΕ.
Σχεδιασμός και υλοποίηση  από τις οργανώσεις ενός  πρόγραμμα δράσης  που λαμβάνει υπόψη τις πολιτικές προτεραιότητες αλλά και τοπικά θέματα. Η αξιοποίηση όχι μόνο των κεντρικών στελεχών αλλά και των συντρόφων που έχουν θέση ευθύνης στο κράτος θα βοηθήσει στην καλύτερη τεκμηρίωση και εξειδίκευση  των παρεμβάσεων μας.
β) Πολιτικά και οργανωτικά μέτρα /Κεντρική Επιτροπή – Κοινοβουλευτική Ομάδα – Τμήματα
Τακτικές συνεδριάσεις της Κ.Ε. Συντονισμός Ε.Ε και Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Σχεδιασμός για ουσιαστική ένταξη και συμμετοχή των μελών της Κ.Ε στη δουλειά του κόμματος.
Ανασυγκρότηση των τομέων του κόμματος με τη συμμετοχή και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας  και κάλυψη όλων των  πεδίων  δράσης είτε με νέους τομείς είτε με επιτροπές / ομάδες εργασίας στο πλαίσιο των τομέων.
Διατήρηση επαφής και συντονισμός με όλα τα  στελέχη και φίλους μας  που έχουν τοποθετηθεί σε θέσεις του δημόσιου τομέα.
Διαρκής ενημέρωση των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, των οργανώσεων και των μελών του κόμματος για όλα τα ζητήματα (αποστολή ανά 15νθήμερο ενημερωτικού σημειώματος αλλά και έκτακτα για όσα θέματα χρειάζεται).
γ) Πολιτικά και οργανωτικά μέτρα Κομματικές Οργανώσεις
Ενίσχυση της πολιτικής λειτουργίας των οργάνων.
Παρουσία της Εκτελεστικής Επιτροπής και των μελών της Κ.Ε στις οργανώσεις. Η παρουσία στελεχών στις συνελεύσεις των οργανώσεων, ειδικά σε περιόδους έντονων πολιτικών εξελίξεων, συμβάλει στην προσέλευση ακόμα περισσότερων μελών και φίλων και στην εγκυρότερη ενημέρωση τους.
Συνδιασκέψεις.
Έχοντας περάσει 2 χρόνια σχεδόν από το συνέδριο του κόμματος, η εκλογή νέων οργάνων είναι επιβεβλημένη. Να προγραμματιστούν έως και τον Μάιο του 2013, συνδιασκέψεις σε όλους τους νομούς της χώρας. Ένα χρόνο πριν τις Ευρωεκλογές και Αυτοδιοικητικές Εκλογές, η διαδικασία των Συνδιασκέψεων, πέρα από την αναγκαία ανανέωση των οργάνων που θα οργανώσουν τη μάχη των εκλογών, πρέπει να λειτουργήσει και ως μια εξωστρεφής διαδικασία των οργανώσεων για επικοινωνία με τις τοπικές κοινωνίες, για την επεξεργασία των τοπικών προβλημάτων και τη διαμόρφωση αντίστοιχων προγραμμάτων.
Συγκρότηση Οργάνων
Πρόσθετη σημασία αποκτά και η ανασυγκρότηση και τακτική λειτουργία των περιφερειακών οργάνων. Μέριμνα του Οργανωτικού Γραφείου και των Περιφερειακών οργάνων πρέπει να είναι η συγκρότηση – ενίσχυση Νομαρχιακών Οργανώσεων που σήμερα είναι αδύνατες και δεν λειτουργούν.
Ανάπτυξη – Διεύρυνση των Οργανώσεων.
Σήμερα το κόμμα είναι διαρθρωμένο σε πανελλαδικό επίπεδο σε ικανοποιητικό επίπεδο. Εξακολουθεί όμως αριθμητικά να μην έχει την αντιστοίχιση με την πολιτική και εκλογική του επιρροή. Το θέμα λοιπόν της συστηματικής ενασχόλησης για την οργανωτική του ανάπτυξη πρέπει να βρίσκεται συνεχώς και αδιάλειπτα στη καθημερινή μας δραστηριότητα. Σε εποχή μειωμένης στράτευσης ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο είναι. Δεν «τρέχει» ο κόσμος προς την οργανωμένη πολιτική δράση, το κόμμα πρέπει να πάει προς αυτόν.
Στις βουλευτικές εκλογές ή και αργότερα αρκετοί φίλοι ανένταχτοι ή προερχόμενοι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ κάποια στιγμή με τον ένα η τον άλλο τρόπο, έχουν εκδηλώσει από συμπάθεια έως διάθεση ένταξης στην ΔΗΜΑΡ. Κάθε οργάνωση πρέπει να ξαναδεί αυτούς τους φίλους, να αποκτήσει ή να ανακτήσει επαφή,  να συζητήσει  για την πολιτική μας,  για τις αποφάσεις μας, για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε, για το πώς τις υπερνικούμε. Επιπλέον πρέπει να δοθεί η δυνατότητα σε άτομα που βρίσκονται κοντά μας, αλλά ταυτόχρονα δεν επιθυμούν την οργανωτική τους ένταξη, να παρακολουθούν τα τμήματα και τις διεργασίες στο κόμμα.
Τα μέλη του κόμματος πρέπει να παροτρυνθούν για την συμμετοχή τους σε τομείς του κόμματος, ανάλογα με τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Οι Περιφερειακές οργανώσεις δεν πρέπει να υστερούν σε συμμετοχή, αξιοποιώντας και την ηλεκτρονική επικοινωνία.  Άμεσα πρέπει να γίνει συνεδρίαση των οργανώσεων με θέμα «πολιτική συζήτηση και προγραμματισμός δράσης».
Αυτοδιοίκηση.
Η Εκτελεστική Επιτροπή πρέπει άμεσα να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση του τομέα Αυτοδιοίκησης, να συζητήσει για τις γενικές κατευθύνσεις της παρέμβασης μας αλλά και θέματα που έχουν σχέση με  την τακτική που θα έχουμε στις Αυτοδιοικητικές εκλογές.
Οι οργανώσεις, παράλληλα με τα σημαντικά πολιτικά γεγονότα που διαδραματίζονται στην κεντρική πολιτική σκηνή, θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους και στα τοπικά ζητήματα. Υπάρχουν δήμοι στους οποίους το κόμμα μας δεν εκπροσωπείται και άλλοι στους οποίους η συνύπαρξη με παρατάξεις που επιλέχθηκαν κατά τις τελευταίες δημοτικές εκλογές, είναι πλέον αδύνατη.
Θα πρέπει να ξεκινήσουν τοπικά συζητήσεις για τις συνεργασίες μας στις επόμενες εκλογές και για την συμμετοχή μας σε αυτοδιοικητικές κινήσεις. Στόχος μας πρέπει να είναι η συμμετοχή μας σε κάθε Δήμο της χώρας καθώς η αυτοδιοίκηση είναι προνομιακό μας πεδίο δράσης.  Στους δήμους όπου οι συνεργασίες μας απέδωσαν, θα πρέπει να υπάρξει σύσφιξη σχέσεων με ανθρώπους που συνεργαστήκαμε και μας εμπιστεύθηκαν. Καλό θα ήταν να προγραμματιστούν εκδηλώσεις τοπικού χαρακτήρα ανά νομό αλλά και στους μεγάλους Δήμους που θα συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου