ΦΙΛ

ΦΙΛ

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

Εισηγητική ομιλία του προέδρου της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη, στη συνάντηση με αντιπροσωπεία δημοσιογράφων από χώρες της ευρωζώνης

Κυρίες  και  κύριοι,
Σας  ευχαριστώ  για  την  πρόσκληση.
Η  Ελλάδα  μετά  τις  αποφάσεις  του  Eurogroup  έχει  κάνει  ένα  αποφασιστικό  βήμα  για  την  παραμονή  της  στο  ευρώ.
Η  εξέλιξη  αυτή  επιβεβαιώνει  ότι  η  έξοδος  της  χώρας  από  τη  διακεκαυμένη  ζώνη  της  χρεοκοπίας,  προϋποθέτει  την  υλοποίηση  του  προγράμματος  προσαρμογής  και  ταυτόχρονα  την  τροποποίησή  του.
Αυτή  η  διαδικασία  αναδιαπραγμάτευσης  θα    είναι  διαρκής  και  θα  συναρτάται  με  την  εξέλιξη    των    ευρωπαϊκών    πολιτικών  αντιμετώπισης  της  κρίσης.
Επιβεβαιώνει    τη  θέση  μας    ότι  σε  αυτή  τη  δύσκολη    πορεία  η    χώρα  χρειάζεται  κυβερνητική  σταθερότητα.  Αυτό,  βεβαίως,  δεν  μπορεί  να  γίνει  χωρίς  την  ενεργό  συμμετοχή  της  Αριστεράς.  Ανταποκρινόμενη  σε  αυτή  την  αδήριτη  ανάγκη  η  ΔΗΜΑΡ  στηρίζει  την  κυβέρνηση,  διατηρώντας  την  πολιτική  της  αυτονομία  και  επιδιώκοντας  η  κυβερνητική  πολιτική  να  έχει  το  αποτύπωμα  και  της  δικής  της  συμβολής  προς  όφελος  της  κοινωνίας.
 

Κυρίες  και  κύριοι,
Προσδοκούμε  αλλαγή  των  πολιτικών  στην  Ευρώπη  που  θα  επικεντρώνουν  στην  συνανάπτυξη  της  πραγματικής  οικονομίας  και  την  αναβάθμιση  των  πολιτικών  κοινής  αντιμετώπισης  της  κρίσης  χρέους.
Στο  πλαίσιο  αυτό  διεκδικούμε  την  άμεση  εκπόνηση  ενός  ειδικού  προγράμματος  αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  και  επενδύσεων  για  τη  χώρας  μας,  με  τη  συγχρηματοδότηση  της  Ευρωπαϊκής  Τράπεζας  Επενδύσεων,  ώστε  να  συνδεθεί  η  δημοσιονομική  προσαρμογή  με  την  ανάπτυξη.  Διεκδικούμε  αναπροσανατολισμό  των  διαθέσιμων  πόρων  ώστε  να  υπάρξει  ένα  δίχτυ  κοινωνικής  στήριξης  και  καταπολέμησης  της  φτώχειας.
Αυτές  οι  παρεμβάσεις  είναι  απαραίτητες  για  να  καταστεί  η  διαχείριση  του  χρέους  βιώσιμη,  τόσο  οικονομικά  όσο  και  κοινωνικά.  Μαζί  με  την  εμπέδωση  συνετής  οικονομικής  διαχείρισης  θα  απομακρύνουν    τον  κίνδυνο  να  χρειαστούν  και  άλλα  μέτρα  και  θα    απαλλάξουν    τους  εταίρους  μας  από  το  φόβο  ότι  η  χρηματοδοτική  στήριξη  της  χώρας  χάνεται  στον  πίθο  των  Δαναΐδων.
Ταυτόχρονα  η  χώρα  μας    πρέπει  να  συνεχίσει  και  να  επιταχύνει  τη  μεγάλη  προσπάθεια  για  τη  σταθεροποίηση  και  την  ανάκαμψη.  Οποιοσδήποτε  εφησυχασμός  θα  είναι  καταστροφικός,  καθώς  τα  περιθώρια  που  τίθενται  είναι  πιεστικά.


Βασικοί  άξονες  σε  αυτή  την  κατεύθυνση  πρέπει  να  είναι:
 
1.          Μεταρρυθμίσεις  στο  κράτος
 
Η  Διοικητική  Μεταρρύθμιση  είναι  κομβικής  σημασίας  για  την  έξοδο  από  την  κρίση  και  εργαζόμαστε  συστηματικά  για  την  προώθησή  της.
Η  υποχρέωση  που  έχει  αναλάβει  η  χώρα  για  μείωση  του  αριθμού  των  δημοσίων  υπαλλήλων  υπερκαλύπτεται  από  το  κύμα  συνταξιοδοτήσεων  που  αναμένονται    έως  το  2015.  Το  σχέδιο  της  κινητικότητας  που  προωθείται    διασφαλίζει  την  ορθολογική  κατανομή  του  προσωπικού,  χωρίς  απολύσεις  και  πρέπει  να  στηριχθεί  από  όλους.
Η  λειτουργία  της  δικαιοσύνης  είναι  επίσης  πεδίο  σημαντικών  μεταρρυθμίσεων.  Και  έχει  γίνει  σημαντικό  έργο  για  τη  νομοθετική  στήριξη  της  καταπολέμησης  της  φοροδιαφυγής  και    τη  γρήγορη  απονομή  της.
Η  βέλτιστη  διαχείριση  των  οικονομικών  με  καταπολέμηση  της  διαφθοράς,  της    ιδιοποίησης  και  της    σπατάλης  πόρων  είναι  κρίσιμος  τομέας.
Η  αλλαγή  της  εκπόνησης  και  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  με    θεσμοθέτηση  προϋπολογισμού  απόδοσης  που  ελέγχει  τη  σκοπιμότητα  και  το  μέγεθος  κάθε  δαπάνης,  αποτελεί  προτεραιότητα.
Η  παράλληλη  καταπολέμηση  της  φοροδιαφυγής  συνιστά  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  την  σταθεροποίηση  της  οικονομίας.  Διαφορετικά  θα  επιβαρύνονται  διαρκώς  οι  συνεπείς  φορολογούμενοι  και  αυτό  είναι  αδιέξοδο.  Η  κυβέρνηση  θα  πρέπει  να  επιταχύνει  το  βηματισμό  για  την  έμπρακτη  καταπολέμηση  της  φοροδιαφυγής  και  έως  τον  Μάρτιο  να  κατατεθεί  το  ολοκληρωμένο  νομοσχέδιο  για  τη  φορολογική  μεταρρύθμιση.
 
2.          Συντεταγμένη  κοινωνική  προσαρμογή

Η  προσαρμογή  της  ελληνικής  οικονομίας  δεν  μπορεί  να  γίνει  με  διαλυμένη  την  ελληνική κοινωνία.  Εκτιμώ βάσιμα ότι υποτιμάται από τους εταίρους ο  κίνδυνος  κοινωνικής αποσταθεροποίησης. Το επισημαίνουμε.  Εξάλλου  ο  σχεδιασμός  των  παρεμβάσεων  του  ευρωπαϊκού  προϋπολογισμού    της  περιόδου  2014  -2020  εμπεριέχει,  ως  έναν  από  τους  κύριους  άξονες  την  καταπολέμηση  της  φτώχειας.  Για  την  Ελλάδα  πρέπει  να  εξεταστεί  η  δυνατότητα  ανάλογων  ενεργειών  ήδη  από  τον  πρώτο  μήνα  του  επόμενου  έτους.
Η Δημοκρατική Αριστερά θα εργαστεί ώστε η κυβέρνηση να υλοποιήσει τους  προσφορότερους τρόπους κοινωνικής παρέμβασης με άμεσες ενέργειες  όπως  :
•Υποστήριξη  πολιτών  που  βρίσκονται  κάτω  από  το  όριο  της  φτώχειας  σε  βασικούς  τομείς.
•Δημιουργία θέσεων εργασίας.
•Υποστήριξη του οικογενειακού προϋπολογισμού με διακανονισμούς των  φορολογικών  υποχρεώσεων, ουσιαστική ελάφρυνση των δανειακών βαρών, αντιμετώπιση της  ακρίβειας στην  πράξη και  μείωση  της  φορολογίας ακινήτων.
Η  χρηματοδότηση ενός τέτοιου πλαισίου μέτρων μπορεί να υπάρξει με  αναπροσανατολισμό  των πόρων του ΕΣΠΑ, έκτακτη εισφορά κοινωνικής  αλληλεγγύης και βέλτιστη  διαχείριση  των οικονομικών  του  κράτους.
 
3.          Προώθηση  της  ανάπτυξης
Η  κυβέρνηση  πρέπει  να  αναπτύξει  ένα  συνεκτικό  πλαίσιο  μέτρων  για  την  προώθηση  της  ανάπτυξης,    προσανατολισμένης  στην  παραγωγή  διεθνώς  εμπορεύσιμων  αγαθών  και  προϊόντων  με  υψηλή  προστιθέμενη  αξία.  Η  ανάπτυξη    πρέπει  να  συμβαδίζει  με  διάχυση  ωφελειών  σε  όλους,    εργασιακά  δικαιώματα  και  ισορροπία  της  οικονομικής  δραστηριότητας  με  την  προστασία  του  περιβάλλοντος.
Προτεραιότητες  πρέπει  να  είναι:
•Η  άμεση  υλοποίηση    αναπτυξιακών  παρεμβάσεων  με  τη  σύμπραξη  δημόσιου  και  ιδιωτικού  τομέα  και    παροχή  ρευστότητας  στην  αγορά,  σε  συνδυασμό  με  τις  αποκρατικοποιήσεις  και  την  ανακεφαλαιοποίηση  των  τραπεζών.
•Η  ολική  στροφή    της  δημόσιας  διοίκησης    στην  κατεύθυνση  της    πολύπλευρης  στήριξης  των  επιχειρήσεων.

4.  Εξυγίανση  του  πολιτικού  συστήματος
Η  συντονισμένη  παρέμβαση  στο  πολιτικό  σύστημα,  αλλά  και  στους  θεσμούς  είναι  αναγκαία  συνθήκη  αλλαγής.  Η  εξυγίανση  του  πολιτικού  συστήματος  θα  υποστηρίξει  κάθε  άλλη  προσπάθεια  που  γίνεται  στους  άλλους  τομείς.
Με  στοχευμένες  παρεμβάσεις  στους  θεσμούς  διαφάνειας,  συμμετοχής  και  κοινωνικού  ελέγχου,  με    αναβάθμιση  της  κοινοβουλευτικής  λειτουργίας,  με  σταθερή  συνέχιση  των  οικονομικών    ελέγχων  σε  όσα  πρόσωπα  διαχειρίστηκαν  δημόσιο  χρήμα    μπορούμε  να  δημιουργήσουμε  την  απαιτούμενη  αξιοπιστία.  Η  αλλαγή  του  εκλογικού  συστήματος  με  καθιέρωση  της  απλής  αναλογικής  αποτελεί  πλέον  μία  απαραίτητη  και  ώριμη  επιλογή,  που  διευκολύνει  το  πολιτικό  σύστημα  να  λειτουργήσει  με  αναζήτηση  συγκλίσεων  και  κυβερνητικών  συνεργασιών.
Κεντρικό  ζήτημα  επίσης  είναι  η  συμπόρευση  όλων  των  δυνάμεων  του  δημοκρατικού  τόξου  για  την    αντιμετώπιση  των  φαινομένων  ρατσισμού  και  κυρίως  των  αντιδημοκρατικών  πρακτικών  που  επιχειρούν  να  εκφασίσουν  την  ελληνική  κοινωνία.
Πετυχαίνοντας  τον  στόχο  της  εξυγίανσης  του  πολιτικού  συστήματος    θα  αναστηλώσουμε  το  κύρος  της  χώρας.
 
Η  κυβέρνηση  είναι  υποχρεωμένη  να  πετύχει  και  θα  το  κάνει

Κλείνοντας  θα  ήθελα  να  στείλω  και  ένα  μήνυμα,  με  την  ευκαιρία  που  μου  δίνεται  από  αυτό  το  βήμα.  Η  Ελλάδα  έχει  καταβάλει  μεγάλες  προσπάθειες  και  θα  τις  συνεχίσει.  Η      βοήθεια  των  εταίρων  μας  είναι  και  πρέπει  να  συνεχίσει  να  είναι  καθοριστικής  σημασίας.  Ο  λαός  μας  θα  αντέξει  όσο  θα  αισθάνεται  ότι  υπάρχει  μέριμνα  για  δίκαιη  κατανομή  των  βαρών  και    αποτελεσματικές  παρεμβάσεις  που  βάζουν  πάτο  στην  καθοδική  πορεία  και  δημιουργούν  προοπτική  αναστροφής  της  κατάστασης.
Η  Δημοκρατική  Αριστερά  θα  εργασθεί  συστηματικά  για  την  επιτυχία  του  κυβερνητικού  έργου  σε  αυτή  την  κατεύθυνση. 

http://www.dimokratikiaristera.gr/epikairotita/katalogos-deltion-graf-typou/4367-eisigitiki-omilia-tou-proedrou-tis-dimar-foti-kouveli-sti-synantisi-me-antiprosopeia-dimosiografon-apo-xores-tis-evrozonis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου